Mina Sidor
Eskilstuna: 016 – 13 35 80
Katrineholm: 0150 – 66 29 90
Nyköping: 0155 - 46 47 10
Strängnäs: 0152 – 224 70
Flen: 0157 - 157 90

Rådek nyhetsbrev Covid -19 september -20

Ånyo har Regeringen lämnat förslag om fortsatt stöd till de företag som påverkats negativt av Covid -19. Nedan ser Ni två åtgärder som är nya/förlängda. För stöd och hjälp ansökningsprocessen, vänd er till våra revisorer och konsulter på Rådek.

Omställningsstöd

Regeringen har nu föreslagit en förlängning av omställningsstödet, till att gälla även perioden maj 2020 samt juni-juli 2020. Förutsättningarna är i stort samma som för perioden mars-april 2020, förutom att kravet ställs högre på hur mycket omsättning bolaget måste ha tappat. För perioden maj 2020 måste bolaget ha tappat minst 40% i omsättning jämfört mot samma period föregående år. Motsvarande krav på omsättningstapp för juni-juli är minst 50%.

I förslaget föreslås ändringarna träda i kraft den 15 oktober 2020, och senaste ansökningsdag är satt till 15 december 2020. Det går inte att söka stödet ännu, men vi bifogar här en preliminär beräkningshjälp i Excel som kan användas för att se möjligt stöd. (En flik per stödperiod.) Det är samma uppgifter och i samma uppdelning som ska in till själva ansökan sedan.

Tänk på att bolaget ska ha haft en omsättning på 250 tkr föregående räkenskapsår, omsättningstappet ska vara direkt kopplat till Covid-19, och att kostnader som är fakturerade från koncernbolag inte får räknas med bland fasta kostnader. Begränsningar kan förekomma för bolag på obestånd eller som redovisat förluster det räkenskapsår som avslutades innan 1 januari 2020. Revisorsintyg behövs vid enskilda stöd på mer än 100 tkr.

Förlängning av åtgärder inom sjukförsäkringen

Regeringen har också föreslagit en förlängning av corona-relaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning. Följande åtgärder föreslås förlängas till och med den 31 december 2020:

  • Ersättning för karensavdrag (schablonbelopp om 804 kr). Den anställde söker själv ersättning hos Försäkringskassan.
  • Kompensation för sjuklönekostnader över det normala.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e till 15:e dagen.
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Comments are closed.