Mina Sidor
Eskilstuna: 016 – 13 35 80
Katrineholm: 0150 – 66 29 90
Nyköping: 0155 - 46 47 10
Strängnäs: 0152 – 224 70
Flen: 0157 - 157 90

Ny information om Covid-19 till dig som är kund på Rådek

För er som är kunder hos Rådek

Rådeks kontor håller öppet med normala öppettider. Några av våra medarbetare arbetar hemifrån och bland annat av det skälet rekommenderar vi att alla besök förbokas.

Ny åtgärd från regeringen
Nedan beskriver vi kortfattat de senaste förändringarna. Det handlar om ett förslag men det är troligt att det går igenom, möjligen efter detaljändringar.

Stöd vid omsättningstapp
Regeringen har inte presenterat några detaljer än, förslaget ska arbetas in i en ändringsbudget och man ska också ansöka om tillstånd hos EU eftersom det handlar om riktade statsstöd.
Stödet riktar sig till små och medelstora företag. Årsomsättningen ska vara minst 250 tkr (ett normalår förmodar vi). Omsättningen ska ha minskat med minst 30% under mars eller april 2020 jämfört med samma månader året innan.

Storleken på stödet är kopplat till de fasta kostnaderna utöver löner. I det publicerade räkneexemplet innebär en minskning av omsättningen med 50% ett kompenserande stöd på 37,5% av de fasta kostnaderna.

Företaget ansöker om stödet i efterhand någon gång efter första juli 2020. Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att vara kontrollmyndighet.

Rekommendation: följ upp med redovisningskonsulten eller revisor hur utvecklingen under april och maj ser jämfört med året innan för att förbereda om det kan bli aktuellt att söka stödet. Tillsammans med redovisningskonsulten eller revisorn följ upp att faktureringen är bokförd i rätt period och att klassificeringen av kostnaderna företagets resultaträkning är rättvisande.

Förändringar/kompletteringar redan beslutade åtgärder

Korttidspermittering (från och med 16 mars, kan sökas från 7 april)

Innebär att den anställde kan behålla stor del av sin lön trots minskad arbetstid och att staten står för en stor del av den kostnaden. Förutsätter kollektivavtal eller där avtal saknas, att minst 70% av de anställda säger ja till en sådan lösning. Företagsledare/ägare med familj kan ingå i den permitterade kretsen.
Företaget ansöker om ersättning för korttidspermittering hos Tillväxtverket. Vår erfarenhet så här långt är att det varit en relativt smidig och snabb process.
Regeringen har nu aviserat att stödet ska utökas till att omfatta upp till 80% arbetstidsminskning under maj, juni och juli 2020.

Kompensation för sänkt hyra
Hyresvärdar som accepterar sänkt hyra kan få kompensation med hälften av sänkningen, upp till 50% från staten. Stödet omfattar perioden april – juni 2020.
Boverket har nu preciserat vilka branscher som omfattas. Listan täcker bland annat bilhandel, butikshandel utöver livsmedel, hotell- och restaurangbranschen och kroppsvård.

Stödet kommer att gå att söka efter 2020-07-01.

Rekommendation: diskutera med redovisningskonsulten eller revisorn om detta är aktuellt för er som fastighetsägare eller hyresgäst. Det kan också vara lämpligt att kontrollera att hyresgästens branschkod (SNI-kod) är rättvisande så att inte stödprocessen blir onödigt komplicerad.

Kompensation för sjuklönekostnader
Första arbetsgivardeklarationen innefattande den utökade kompensationen för sjuklönekostnader dag 2-14 ska göras nu den 12 maj. Försäkringskassan har meddelat att de därefter betalar ut kompensationen via skattekontot direkt efter godkänd arbetsgivardeklaration.

Comments are closed.